IN MISIUNE

  Fă ucenici- mentorare


  Explicaţia cuvântului Ucenic în DEX:
  UCENÍC ~1) Persoană care învaţă o meserie sub conducerea unei alte persoane calificate. 2) Adept şi continuator al cuiva într-un anumit domeniu de activitate; discipol.


  Cuvântul folosit în Biblie pentru Ucenic este μαθητής- mathētēs (math-ay-ţes') cel care învaţă, şcolar, discipol

  Ucenicii sunt oameni care urmează modele, oameni care pot da mai departe ceea ce ştie maestrul/ învăţătorul/ mentorul. Răspândirea Evangheliei este ca o afacere de familie, când, dacă nu formezi pe cineva care să o preia, aceasta este sortită pieirii.

   

  Modelul de ucenicizator al lui Isus:

   

  Isus a făcut minuni şi a predicat multora dar a ales câţiva oameni în care să investească şi care să ducă mai departe misiunea Lui. Nu doar că i-a vizitat când şi când sau a avut discuţii cu ei, ci a călătorit, a locuit, a mâncat, a făcut toate lucrurile împreună cu ei.

  Le-a acordat prioritate acestora, chiar înaintea lucrării:

  Mat 11:1 După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni, şi să propovăduiască în cetăţile lor.

  La plecarea Lui spre cer le-a transmis ştafeta:

  Mat 28:19 -20 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin

  Aşadar Isus spune să facem nu convertiţi ci UCENICI şi că El însuşi va fi cu noi în acest proces.

  Primii apostoli au înţeles bine acest îndemn. Ei predicau la mulţi dar făceau şi ucenici dintre ei:

  Fapte 14:21 -22 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, şi au făcut mulţi ucenici, s'au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor.

  Există multe alte modele biblice de relaţie mentor-ucenic. Iată doar câteva pe care le puteţi studia:

  Moise cu Iosua
  Ilie cu Elisei
  Pavel-Timotei etc


  Scopul Uceniciei – este să îi faci ca tine şi în mod implicit ca Isus

  Luc 6:40 Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvîrşit va fi ca învăţătorul lui.

   

  Idei greşite despre mentorare:


  • îţi faci ucenici doar dacă eşti tu ceva sfânt sau dacă ai multă experienţă
  • devii mentor doar dacă ai o pregătire sau un dar în acest domeniu
  • eşti mentor doar dacă eşti pus în această funcţie de o biserică sau organizaţie
  • mentorezi doar pe cei pe care i-ai întors tu la Domnul
  • mentorezi doar pe cei care mai întâi s-au botezat
  • ucenic poate fi doar cel care doreşte să se pregătească şi să meargă în lucrare
  • mentorii nu trebuie să greşească niciodată
  • ucenicilor trebuie doar să le dai învăţături din când în când
  • cei pe care îi converteşti şi botezi devin automat ucenici- Isus a predicat Evanghelia la mulţimi de oameni dar a luat după El doar 12 în care să investească mai mult


  În concluzie ucenicia altora nu este o meserie, un dar special sau ceva supraspiritual ci trebuie să fie un stil de viaţă ca şi evanghelizarea.

   

  Suntem UCENICI UCENICIZATORI:


  -pentru că suntem ucenici ai Lui în primul rând, trebuie să aflăm ce calităţi ni se cer de către Isus şi după ce calităţi să ne uităm la un ucenic al nostru mai apoi:
  Atitudine bună faţă de Isus- de ascultare şi de învăţare, dorinţa de a aplica învăţăturile, de a trăi conform acestora- Ioan 8:31-32 Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămîneţi în cuvîntul Meu, sînteţi în adevăr ucenicii Mei;”
  Atitudine bună faţă de cei din jur- Ioan 13:35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
  Atitudine bună faţă de lucrare- Ioan 15:8 Dacă aduceţi multă roadă, prin această Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.

   

  Mentorarea poate fi Formală sau Nonformală


  - poate lucrezi cu o biserică, un grup de tineri ori ai în subordine o echipa de lucrători. În acest caz una dintre atribuţiile tale poate fi aceea de a-i mentora pe cei cu care lucrezi. Cineva te poate numi mentor sau chiar tu poţi lua această iniţiativă şi să o comunici liderilor. Unii vă pot cere ooate chiar ei să le fiţi mentor. În acest caz, putem vorbi despre situaţii formale şi mai clare de mentorare. Puteţi avea întâlniri regulate, stabili obiective pe care să le urmăriţi cu ucenicii respectivi, stabili cum se va face darea de seamă etc.
  - mentorarea poate fi şi nonformală- de cele mai multe ori pe câmpul de misiune întâlneşti situaţii când trebuie să investeşti în ceilalţi (colegi, oameni cărora le-ai spus Evanghelia şi sunt la început, noi creştini, creştini cu potenţial pe care îi întâlneşti şi pe care doreşti să îi iniţiezi în lucrare, creştini a căror viaţă cu Domnul lasă de dorit sau care trec printr-o situaţie grea, misionari străini care vin acolo să slujească şi sunt la început etc). Cu mulţi dintre aceştia nu vei avea poate un cadru clar de mentorare cu întâlniri clasice, discuţii unu la unu, obiective stabilite, etc. Dar nimic nu te poate împiedica să investeşti în ei într-un mod nonformal- să le devii prieten, să ţi-i faci colegi de cameră/ birou, să îi inviţi la tine la un ceai/ cafea, să îi iei cu tine în lucrare că să înveţe observând, să găseşti moduri de a-i învăţa, de a-i sfătui şi încuraja, de a-i atenţiona dacă viaţă lor nu este cum trebuie. Învaţă să fii creativ şi spontan.

  În ambele cazuri, actul mentorarii este unul intenţionat şi nu la întâmplare aşa că propune-ţi să uceniceşti oriunde te afli.

   

  Mentorarea presupune o relaţie

  Uneori putem fi numiţi să mentoram pe cineva pentru o perioadă, sau luăm noi iniţiativa asta, dar în lipsa unei relaţii, sfaturile şi muncă noastră nu vor avea mare impact în ucenic.
  Ucenicia nu este o lucrare că oricare alta, pe care o poţi face doar de la 8.00 la 16.00 sau numai în modul în care îţi place cel mai mult.
  Isus vorbeşte despre ucenici că despre cineva foarte apropiat, parte din familia să- mama, fraţi şi surori

  Mat 12:49-50 Apoi Şi-a întins mînă spre ucenicii Săi şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

  Când cineva face parte din familia ta, nu te ocupi sau relaţionezi cu ei după un program ci de câte ori e nevoie, ei sunt prioritatea ta. Nu foloseşti doar o singură metodă ci cauţi cât mai multe pentru nevoile lor.
  Dumnezeu ne numeşte copii ai Lui, are loc o adevărată înfiere

  Ioan 1:12-13 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

  Ucenicii sunt numiţi prieteni, persoane cărora poţi să le încredinţezi lucruri importante

  Ioan_15:15 Nu va mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul sau; ci v'am numit prieteni, pentrucă v'am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

  Şi Pavel îi numeşte de multe ori pe cei în care investeşte copii ai lui:

  1Cor 4:14-15 Nu va scriu aceste lucruri, că să va fac ruşine; ci că să va sfătuiesc că pe nişte copii prea iubiţi ai mei. Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuși n'aveţi mai mulţi părinţi; pentrucă eu v'am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.
  1Cor 4:17 Pentru această v'am trimes pe Timotei, care este copilul meu prea iubit şi credincios în Domnul.

  Pune-l pe Isus în centrul relaţiei - Relaţia mentor- ucenici nu trebuie să fie o relaţie de subordonare ci de cerc, tu şi ucenicii la picioarele lui Isus, în jurul Lui şi a voii, a cuvintelor Lui. Caută mereu împreună cu ucenicul voia lui Isus, cere ajutorul Domnului pentru a găsi cele mai bune metode şi momente pentru a ucenici. Încredinţează-l constant pe ucenic în rugăciune în mâinile Lui. Această atitudine te va feri să îţi asumi mai multe responsabilităţi decât trebuie sau să devii un manipulator. Nu este treaba ta să controlezi întru totul viaţă ucenicului, nu eşti responsabil de alegerile lui, nici măcar de scoaterea lui din situaţii de păcat. Tu trebuie să îl înveţi, să dai sfaturi, să atenţionezi, să îi fii un exemplu, dar de rezultatele în viaţa celui în care investeşti lasă-l pe Domnul să se ocupe.

   

  Ce trebuie să facă un mentor?


  I. ÎNVAŢĂ!


  →  învaţă-i pe ucenici despre Dumnezeu, ajută-i să înţeleagă Biblia
  Isus vorbea multora dar ucenicilor le explică pildele, le spunea ce se întâmplă, le răspundea la întrebări cu răbdare chiar dacă erau uneori prosteşti. Cunoaşte-ţi ucenicul, vezi cât înţelege el la Biserică/ la studiu biblic, care este relaţia lui cu Domnul, cât timp alocă disciplinelor spirituale, ce întrebări are cu privire la Biblie, dacă are lucruri din trecut sau influiențe culturale care îl împiedică să crească. Poţi folosi experienţe şi mărturii proprii. Îi poţi recomanda anumite studii biblice sau cărţi să citească. Puteţi chiar studia ceva împreună. Unii poate nu vor ajunge niciodată lucrători, dar este important ca relaţia lor cu Domnul să fie una reală şi să ajungă să folosească Biblia ca şi călăuză în viaţă lor.

   

  →  învaţă-i cum să trăiască după valorile creştine- mulţi dintre cei pe care îi veţi ucenici sunt poate abia întorşi la Domnul sau trăiesc în medii în care sunt foarte puţini creştini de la care pot învăţa cum să aplice principiile biblice în viaţa lor de zi cu zi. Explică-le în situaţii specifice de viaţă cum să facă asta: cum să-şi crească copiii creştineşte, cum să se relaţioneze la soţ/ soţie, la fraţii în credinţă, la cei necredincioşi, la colegi de la lucru, cum să înţeleagă că nu tot ce e ok cultural este şi biblic etc.

  Fapte 20:1-2 Cînd a încetat zarvă, Pavel a chemat pe ucenici, şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei, şi a plecat în Macedonia. A străbătut ţinutul acesta, şi a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi.

  →  învaţă-i prin exemplu personal- trăieşte cu ei, mergi cu ei, locuieşte în mijlocul lor, fă lucruri împreună cu ei prin care să te observe în mai multe ipostaze- în lucrare, în familie, în timpul liber, în relaţiile cu alţii etc. Nimic nu are mai mare impact decât acest tip de “învăţătură” vie.

  1Cor 11:1 Călcaţi pe urmele mele, întrucît şi eu calc pe urmele lui Hristos.

  Slujeşte-le şi vor învaţă să slujească:

  Luca 22:26 Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, să fie că cel mai mic; şi celce cirmuiește, ca celce slujeşte.
  Atenţie, dacă predici ceva ce tu nu practici, acest lucru va fi imediat observat şi criticat de ucenic.

  →  Învaţă de la ei- fii deschis să înveţi şi tu de la ucenici – vei descoperi că au multe domenii în care sunt poate mai sus decât tine, că au experienţe trăite din care ai şi tu ce lua, sau au daruri pe care tu nu le ai şi astfel va puteţi binecuvânta unul pe celălalt.

   

  II.FORMEAZĂ!


  →  pregăteşte-i ca lucrători, învaţă-i cum să ducă Evanghelia
  Isus îşi învaţă ucenicii cum să facă lucrare în Matei 10 cu multe amănunte practice- unde să meargă, ce să predice, cum să procedeze, cum să relaţioneze cu oamenii, ce metode să folosească, cum să facă în caz de opoziţie, ce atitudine să aibă, până şi ce să-şi pună în bagaje şi cum să se susţină material în lucrare. Când îţi pregăteşti ucenicul de lucrare, nu te gândi să-l înveţi doar cum să îşi facă o schiţă de predică, cum să ţină o lecţie de copii sau ce să spună într-o evanghelizare, ci gândeşte-te şi la alte lucruri utile în lucrare pe care el nu a avut ocazia să le afle. De exemplu o echipă de tineri din Europa a venit entuziastă să ducă Evanghelia într-un sat din India prin prezentarea filmului Isus. Ei nu au luat în calcul că acolo s-ar putea să nu aibă electricitate şi nici că evanghelizarea stradală în acel stat era scoasă înafara legii aşa că nu au putut face nimic. Un mentor bun şi familiarizat cu misiunea în acele locaţii i-ar fi putut pregăti de lucrare mai bine. La fel, un lider indian a fost lăsat să pregătească o misiune a unei echipe dar mentorul lui nu s-a gândit că acesta nu are abilităţi practice pentru cumpărarea biletelor de avion, întocmirea unui buget etc.
  Şi apostolul Pavel dă multe sfaturi pentru lucrare ucenicilor săi.

  →  ajută-i să practice- dă-le oportunităţi de a face diverse lucrări, de a-şi dezvoltă abilităţile, de a-şi folosi darurile. Ucenicii l-au văzut de multe ori pe Isus făcând minuni, predicând, dar a venit şi timpul când ei sunt trimişi să facă asta fără El. Poţi da oportunitatea ca ucenicii tăi să practice şi de faţă cu tine ca să câştige experienţă şi să îi poţi corecta în punctele slabe, dar scopul este ca în final să se descurce singuri. Probabil multe dintre lucrări le poţi face tu mai bine, şi fără prea multe dureri de cap, dar nu uita că aşa ei nu vor învăţa niciodată. Am văzut multe lucrări bune luând sfârşit atunci când liderii din alte ţări au plecat, deoarece slujitorii localnici nu au fost învăţaţi cum să le administreze ci au fost doar un gen de angajaţi sau slujitori care s-au ocupat doar de părţi mărunte din lucrare.

  →  împuterniceşte-i, trimite-i

  Luca_9:1 -2 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpînire peste toţi dracii, şi să vindece boalele. Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

  Mulţi oameni nu ajung niciodată lucrători pentru că nimeni nu a fost acolo să-i încurajeze, să creadă în ei, să-i trimită. Bisericile şi agenţiile de misiune selectează, se roagă, trimit oamenii, ucenicii pun mâinile pe capul celor împuterniciţi cu o lucrare specială şi apoi îl eliberează să o facă. Nu contează forma în care faceţi asta, este important ca să existe cineva care să le transmită noilor lucrători: credem în tine, mergi cu Domnul, poţi să schimbi lumea! La cuvântarea lui Petru s-au întors la Domnul mii dar ar fi rămas tot la plasele lui cu pește dacă nu era Isus să îl cheme şi să îl trimită.

  →  Încurajează-i, sprijină-i

  Fapte 14:21-22 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea această, şi au făcut mulţi ucenici, s'au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.

  →  Nu dispreţuiţi începuturile slabe- daţi ucenicilor posibilitatea şi să greşească încercând. Mulţi au ajuns departe în lucrare tocmai pentru că au avut pe cineva să îi încurajeze la nevoie şi să le spună: nu te opri, dată viitoare va fi mai bine. La fel când cei pe care îi uceniceşti întâmpina opoziţie, poate sunt chiar alungaţi de familie, pierd multe datorită drumului pe care l-au ales, au nevoie să ştie că nu au rămas singuri în această luptă şi că au fraţi şi familie în Hristos pe care pot conta.

  →  Investeşte în visele lor firave de început, mergi cu ei o milă, două- Dincolo de sfaturi, exemplu personal şi învăţături, Domnul îţi va arată uneori că trebuie să investeşti ceva mai mult. Nu ştiu ce poate fi asta, poate îţi va cere să renunţi la ceva în favoarea ucenicului tău. Un lider al unei organizaţii de misiune tocmai ce primise un computer MAC nou pe care şi-l dorise mult timp. Dar în timp ce mulţumea Domnului pentru asta, a simţit în rugăciune că de fapt nu era el destinaţia ci că îl primise pentru un coleg mai nou pe care îl mentora. Acest coleg a fost uimit de acest dar neaşteptat şi a mărturisit că se îndoia că Domnul îi poate purta de grijă în misiune şi chiar se rugase ca Dumnezeu să-i arate asta curând dacă nu, va pleca să-şi caute o slujbă seculară. De multe ori am primit bani sau am fost provocată să renunţ la anumite lucruri pentru tinerii în care eu învesteam şi m-am bucurat mult să fiu folosită de Domnul în acest mod care le-a dat un nou avânt în lucrare.

   

  III. ŞLEFUIEŞTE!
  →  Ajută-l să crească-
  Ajută ucenicul tău să îşi fixeze scopuri pentru viaţă lui şi să gândească la căi practice cum să le atingă. Acestea pot viza planul spiritual (să citească mai mult Biblia, să se roage specific, să participe la un studiu biblic) şi nu numai: fizic (poate nu mănâncă sănătos, nu se odihneşte deajuns, nu îşi plăteşte o asigurare medicală), emoţional (poate observaţi la el lucruri care îl afectează emoţional şi pe care le poate evita), congnitiv (poate are nevoie să citească mai mult, să termine o şcoală, să înveţe o limbă străină), material (învaţă-l cum să-şi facă un buget, cum să obţină suport în lucrare, cum să facă economii), relaţional (dacă nu ştie să se relaţioneze la persoanele de sex opus, ori poate este o persoană prea închisă, izolată) etc.
  Întreabă-l din când în când despre stadiul acestor scopuri. Ajută-l să îşi vadă punctele slabe şi locurile în care are nevoie de schimbare.
  →  mustră, corectează
  Isus nu s-a sfiit să îi dezvaluie lui Petru de ce duh era animat atunci când îl lua gura pe dinainte.

  Marcu_8:33 Dar Isus S'a întors şi S'a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru, şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gîndeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.”

  Un lider de lucrare mi-a spus o dată că pe el nu-l interesează viaţă personală a lucrătorilor pe care îi coordona, că el nu este consilier de cupluri. Un pastor din subordinea lui trăia în curvie şi acest lucru îl putea afecta nu doar pe el şi familia lui, ci şi pe cei câţiva creştini abia întorşi la Domnul din bisericuţa lui. Şi cum nimeni nu intervenea, s-a ajuns la situaţii grave, când soţia pastorului a încercat să se sinucidă iar acesta a lăsat însărcinată o femeie din vecini.
  Nu îţi menaja ucenicul arătându-i doar ce are bun şi frumos ci vorbeşte cu putere în viaţă lui când vezi că face lucruri nedemne de un creştin sau lucruri care îl pot duce spre păcat.
  →  călăuzeşte-i când o iau pe un drum greşit

  Mat 8:21-22 Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întîi să îngrop pe tatăl meu.” „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.”

  În viaţă oricui şi personală şi de lucrare sunt suişuri şi coborâşuri. Când observi o deviere la ucenicul tău, nu considera că e ceva personal care nu e treaba ta. Mai ales dacă îl vezi cum se îndepărtează de ceea ce Domnul are pregătit pentru viaţa lui, fii călăuză lui. (“Eşti responsabil de ceea ce ai îmblânzit” i-a spus vulpea băieţelului din cartea Micul Prinţ de A. de S Exupery. ) Domnul ţi-a încredinţat acea persoană pentru un timp şi, aşa cum nu poţi rămâne pasiv când vezi că fiul sau fiica ta o iau pe un drum greşit, ai curajul să intervii.
  →  Pe cât posibil, fereşte-i de influiențele rele

  Fapte 19:9 Dar, fiindcă unii rămîneau împietriţi şi necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat dela ei, a despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoală unuia numit Tiran.

  Desigur că tu nu poţi să îi fereşti de toate influienţele nefaste dar îi poţi atenţiona. Ideal este să înveţe ei să stea departe de ce îi poate afecta. Dar ca prevenţie, dacă ai de exemplu un misionar care a avut probleme cu alcoolul în trecut, nu-l lua în lucrare printre alcoolici. Dacă a avut probleme în a se relaţiona la persoane de sex opus, nu îl pune să facă echipă cu fete sau femei.
  →  Arată vulnerabilite şi deschidere-
  O mentoră cu un mare impact în viaţă mea a fost o fată care a venit în mijlocul nostru, ucenicele ei de atunci, şi ne-a mărturisit despre un domeniu din viaţa ei în care avea încă probleme. Ne-a cerut sprijinul şi rugăciunea. Am înţeles atunci că un mentor nu este perfect dar şi că umilinţă şi deschiderea de care a dat dovadă nu ne-a făcut pe noi ucenicii să o privim judecând-o, ci dimpotrivă asta a făcut să ne crească respectul pentru ea şi să fim şi noi deschise când aveam probleme. Închipuiţi-vă dacă aflam noi, ucenicele, pe alte căi sau aflam întâmplător despre problema ei. Ce părere am fi avut despre ea?
  Învăţaţi-vă ucenicii că nimeni nu este perfect şi fiţi un exemplu în a vă recunoaşte în faţa lor punctele slabe sau greşelile.

   

  IV. Fii gata în toate cele de mai sus să JERTFEȘTI:


  →  jerfeşte timpul tău- petrece timp cu ei, fii gata să îi întâlneşti separat unu la unu dar şi înafara întâlnirilor programate, după nevoile lor. Ucenicul unui prieten l-a sunat dumineața la ora 4.00 şi l-a chemat undeva într-un parc. I-a mărturisit că dacă nu ar fi venit, s-ar fi sinucis acolo (era în depresie din cauza morţii fiicei într-un accident). Fă-ţi timp să te rogi pentru ei şi cu ei în mod constant.
  →  Renunţă la spaţiul tău privat- invită-i la masă, la tine acasă, faceţi lucruri împreună. Ei nu te pot observa în diverse ipostaze dacă relaţia ta cu ei este doar o scurtă discuţie într-un birou. Isus a locuit cu ucenicii 3 ani. Cunosc o familie de mentori minunaţi, misionari în India, care iau mereu în camera lor liberă din apartament tineri abia întorşi la Domnul pentru a-i avea aproape şi a investi în ei o vreme.
  →  fii gata să te calci pe tine în mod constant- ai nevoie de răbdare şi de îndelungă răbdare. Iartă, fii îngăduitor, dă şanse. Unii ucenici vin cu bagajele lor de cele mai diverse naturi- dependenţe, probleme de caracter, probleme cu imaginea lor, influiențe culturale, carenţe spirituale din trecut etc. Faptul că nu eşti psiholog sau consilier nu te scuteşte de responsabilitatea de a vorbi în viaţa lor, de a le arăta calea biblică, de a încerca să îi corectezi. Şi trebuie să faci asta cu multă dragoste, necondiţionată de rezultate, aşa cum numai de sus putem primi. Iar când nu mai vezi nici o speranţă, du-l în rugă în faţă Domnului şi El va şti ce e de făcut. Mulţi suntem astăzi unde suntem pentru că cineva nu a renunţat uşor la noi şi ne-a purtat răbdător în rugăciune sau a investit în noi fără să renunţe.

  Fil 1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că va iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.


  ALTE LUCRURI UTILE DE APLICAT


  Fă ucenici de acelaşi sex
  Oricât de tare te-ai crede şi de vechi în credinţă, a intra într-o relaţie de mentorat cu o persoană de sex opus, poate deveni în timp o capcană pentru tine sau pentru ea. Banii, puterea şi sexul sunt cotate că fiind cele mai mari pericole ale unui lider şi asta se aplică şi la lucrătorii creştini. Evanghelişti şi lideri mari de lucrări şi de biserici au căzut la acest test. Satana le foloseşte cel mai mult şi de aceea mă înfioară să aud argumente ca: “Îmi este că o soră”. Sau de la o ea: “Îmi este că un tată spiritual.” Relaţia de mentorat nu anulează faptul că suntem creaţi diferiţi şi cu anumite nevoi fiziologice iar apropierea şi vulnerabilitatea din timpul discuţiilor şi întâlnirilor pot deschide uşor uşi nedorite spre păcat. Îţi cere cineva de sex opus să îi fii mentor? Trimite-o la soţia ta sau la o colegă de acelaşi sex.

   

  Cu siguranţă vei fi neînţeles/înţeles greşit, dezamăgit, poate chiar trădat ori abandonat de ucenici

  Mat_26:56b Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.
  Ioan 6:70 -71 Isus le-a răspuns: „Nu v'am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totus unul din voi este un drac.” Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-l vîndă: el, unul din cei doisprezece.
  Ioan_13:22 Ucenicii se uitau unii la alţii, şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte.

  Astfel de lucruri se întâmplă ori de câte ori lucrăm cu oamenii. Nu o lua personal, nu alege să întrerupi relaţia de mentorat când intervin conflicte sau probleme. Poţi lua o pauză să te rogi, să cauţi călăuzire de sus, dar aşteaptă să treacă “furtuna” apoi căutaţi împreună rezolvarea.
  De cele mai mule ori e nevoie ca cel mai matur să ierte şi chiar să aibă umilinţă de a cere iertare pentru neînţelegerea creată, pentru că să se poată merge mai departe.


  Vor fi şi cazuri când nu vei vedea rezultate- dacă ne uităm la începutul articolului, un ucenic presupune în primul rând să fie disponibil să înveţe de la Isus şi de la tine şi să aplice principiile biblice în viaţa lui. Alături de asta să fie gata să aibe o relaţie bună cu alţii şi să fie interesat să aducă roadă prin viaţă lui. Când una dintre aceste lucruri lipseşte sau este deficitară, eforturile noastre vor avea poate puţin succes. Nu-l poţi face să vrea să înveţe, să vrea să iubească, să vrea să aibă impact, asta este o alegere pe care trebuie să o facă el personal cu Domnul.
  Unii ucenici vor fi poate deschişi să îi învăţăm doar în anumite domenii. Sau ne vor accepta în viaţă lor din alte motivaţii: nu au cu cine vorbi ori nu au prieteni, au nevoie de cineva să îi susţină în lucrare, vor să înveţe engleză de la tine, poate e fain să arate că au un prieten străin, poate sunt atraşi fizic de tine etc. Sau vor fi conştienţi că au nevoie de schimbare şi creştere în anumite lucruri dar nu au încă dorinţa şi voinţa să o facă. De aceea când vezi că nu obţii rezultate cu un ucenic, întreabă-l pe Domnul care este cauza şi ce trebuie să faci. Uneori vei fi călăuzit să continui şi în aceste condiţii, pentru că, deşi pe moment nu se întâmplă nimic, mai târziu învăţăturile şi investiţia ta îi vor folosi.

   

  Nu-l înlocui pe Hristos, nu manipula- am spus mai sus că ucenicii sunt ai Lui Isus şi doar încredinţaţi nouă pentru o vreme. Mentorii cu un caracter mai puternic şi cu ceva cunoştinţe de psihologie, pot să-i facă uşor pe ucenicii vulnerabili să gândească ca ei, să facă tot ce le sugerează şi deseori aceştia nu au nici o idee cât sunt de manipulaţi. Verifică-te mereu dacă foloseşti abuziv înfluiența: Ucenicii vin la tine cu diverse soluţii dar o aleg pe a ta? Arată semne că sunt dependenţi de tine într-un mod nesănătos (te caută, te sună, vor mereu să te întâlnească, îşi iau identitatea din ceea ce spui despre ei, nu iau nici o iniţiativă fără să te întrebe)? Îi auzi vorbind cu cuvintele tale? Simţi că te-ar ascultă orbeşte indiferent ce le-ai cere? Au probleme în a lăsa pe alţii să le dea sfaturi sau să îi călăuzească? Se simt pierduţi şi nesiguri când nu eşti prin preajmă? Te simţi foarte ofensat când ei iau în considerare altă părere sau când iau singuri decizii?

   

  Dana V.


  © 2015 Resurse pentru misiune