IN MISIUNE

  Evanghelizare prin povestiri şi comunicare orală


  Transmiterea orală a mesajelor Biblice îşi are originea în îndepărtată istorie a lui Israel când Domnul vorbea ori inspiră profeţi şi oameni ai Lui iar aceştia mergeau mai apoi şi transmiteau celorlalţi prin viu grai mesajele şi poruncile divine. Forma scrisă nu a apărut decât mult mai târziu dar de multe ori era sub formă de cronici istorice, cărţi de legi şi scrieri religioase, neaccesibile tuturor oamenilor simpli din acest popor ales. Chiar dacă acestea au putut fi citite de preoţi, farisei şi saduchei, ei le transmiteau poporului prin învăţături şi nu de puţine ori aveau probleme în a le înţelege şi aplica ei înşişi şi chiar le amestecau cu alte învăţături omeneşti.

  Şi Isus a transmis adevărurile Sale şi a povestit despre mântuire, despre Împărăţie, despre Tatăl stând aşezat alături de oameni şi folosind poveşti simple inspirate din ceea ce exista în jur: turme, agricultori, situaţii familiale obişnuite, treburi casnice, economie şi meserii locale etc. El nu a lăsat nici un text scris. Învăţăturile Lui au fost preluate şi transmise de către apostoli la început tot prin formă orală, apoi prin scrisori spre locaţiile în care plantaseră biserici.
  Mulţi ani după ce a luat formă scrisă, Biblia a fost foarte puţin accesibilă creştinilor deoarece era în latină şi greacă şi abia după Reformă şi în timpurile moderne a început să fie tradusă în limbi locale.
  Biblia este astăzi cea mai tradusă carte, există în prezent în 500 de limbi (tradusă în întregime), iar alte 800 de limbi şi dialecte au traduse cărţi sau fragmente din textul biblic. Cu toate acestea Marea sarcină pare să fie departe de a fi împlinită, există peste 7000 de limbi şi dialecte în lume, aşa că faceţi un calcul simplu să vedeţi câte au mai rămas fără acces la Sfânta Scriptură.

  S-a observat că, deşi eforturile de traducere a Bibliei sunt mari, procesul este foarte lung şi există încă multe limbi şi dialecte care nu au Biblia tradusă. Mai apoi, multe dintre aceste dialecte rămase nu au nici măcar formă scrisă, sau au foarte puţini cunoscători ai limbii scrise. abordarea clasică era să se inventeze o scriere apoi să se traducă Biblia folosind acele caractere şi apoi să înveţi localnicii să scrie şi să citească în acea limbă. Acest proces putea să dureze mai mult de o generaţie.

  Mai intervine şi cazul când Biblia există în formă scrisă dar lucrătorii creştini locali care fac evanghelizări sau plantează biserici nu ştiau ce anume să transmită din ea, cum să o explice, aşa că existenţa cărţii în sine nu era de mare folos acolo.

  Privind la aceste probleme, mai multe organizaţii şi agenţii de misiune au venit cu ideea de a încuraja transmiterea orală a mesajului Biblic. S-au înfiinţat posturi de radio Creştine şi s-au construit anumite instrumente de transmitere audio pe care le-au distribuit până în cele mai îndepărtate locuri.

  În 2004, la Forumul de la Lausanne s-a format Internaţional Orality Network şi organizaţiile partenere îşi propun să facă împreună cu vorbitorii nativi 40-60 de seturi de povestiri biblice în ordine cronologică şi să le înregistreze audio în limbile în care Biblia nu este încă tradusă. Apoi ei doresc să le transmită prin staţiile de radio creştine sau prin intermediul altor proiecte care încurajează astfel de materiale (distribuitoare de playere audio cu Biblia înregistrată etc).
  De asemenea ei formează creştini localnici care să poată spune aceste povestiri în mijlocul grupului lor de oameni şi astfel să le dea posibilitatea să îl accepte pe Domnul. Mai multe detalii pe http://onestory.org/
  Multe dintre aceste seturi sunt gata şi se pot descarcă gratuit de pe http://www.onestory-media.org/

  © 2015 Resurse pentru misiune